Zloraba potnih stroškov

Le detektiv zakonito pridobiva informacije o zlorabi potnih stroškov z osebno zaznavo in uporabo tehničnih sredstev, vpogledom v evidenco in zbiranjem podatkov, ki so lahko razlog za prenehanje delovnega razmerja in izterjavo neupravičenih izplačil ter morebitni kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja goljufije.

Pravilna navedba prebivališča s katerega delavec prihaja na delo, je namreč pomembna pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela. V kolikor delavec ne obvesti delodajalca o spremembi prebivališča in pride do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov, je mogoče opredeliti kot kršitev obveznosti obveščanja in prepoved škodljivega ravnanja (36. in 37. člen ZDR-1). Posledica kršitve je lahko redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da delavec delodajalca pušča v zmoti glede pravice do povračila potnih stroškov pa lahko pride tudi do goljufije po 211/1. členu KZ-1.