Zasebna tožba

Zelo težka je dokazljivost kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo. Detektiv Vam pri zasebni tožbi pridobi dokazno gradivo, in sicer v takšnih primerih pridobiva informacije o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih.

Takšna kazniva dejanja npr. so:

  • razžalitev,

  • obrekovanje,

  • žaljiva obdolžitev,

  • opravljanje,

  • očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja,

  • javna objava kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime.