Vročevalec – vročanje

Smo pooblaščeni vročevalci za sodišča. S pravilno izpolnjeno vročilnico, spremljanjem rokov, morebitnim obvestilom in kredibilnim poročilom, imate zagotovljeno dokazno gradivo.

Detektiv – vročevalec vedno opravi osebno vročitev. Največja prednost vročanja po detektivu – pooblaščenem vročevalcu je DOKAZLJIVOST VROČITVE, saj je dokazno breme vedno na strani tistega, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi – torej na delodajalcu. Druga prednost pa je iskanje osebe, saj lahko po svojem zakonu detektivi uporabimo vpogled v evidenco (registrirana motorna vozila, centralni register prebivalstva itd.) in z zbiranjem informacij ter drugimi upravičenji najdemo naslovnika in tudi uspešno osebno vročimo.

Vabilo na zagovor

Vabilo na zagovor vroča detektiv. Če se delavcu vroča izredna odpoved je predpogoj, da je pred tem opravljena vročitev vabila na zagovor, namreč pravilna vročitev in upoštevanje rokov sta v morebitnem sodnem postopku zaradi izpodbijanja  zakonitosti izredne odpovedi lahko ključni vprašanji.

Ker se delavci takšnemu vabilu izogibajo, je smiselno vročati po detektivu, saj poiščemo osebo, opravimo osebno vročitev in s tem zavarujemo dokazljivost vročitve. Ob tem je pomembno paziti na roke tako po Zakonu o delovnih razmerjih kot po Zakonu o pravdnem postopku.

Odpoved delovnega razmerja

Po vročenem vabilu in pretečenih rokih po ZDR-1 in ZPP ter zagovoru, detektiv vroča odpoved delovnega razmerja. Tudi odpoved delovnega razmerja se vroča po detektivupooblaščenem vročevalcu, saj je tako kot pri vabilu dokazno breme na strani delodajalca.

Druga pisanja

Tako kot:

– vabilo na zagovor,

– izredna odpoved,

– redna odpoved,

– seznanitev s kršitvami,

– vročanje v civilnih zadevah,

vročamo tudi druga pisanja, ki so zaradi dokazljivosti in dokaznega bremena smiselna za vročanje po detektivupooblaščenem vročevalcu.