Vpr. in odg.

Detektivske storitve so kompleksne rešitve tako za pravne in fizične osebe. K zadevi je potrebno pristopiti celovito in strokovno, saj le na tak način lahko naročniku rešimo problem optimalno. Ker ljudje po naravi ne želimo izpostavljati svojih problemov in želimo polno mero diskretnosti, Vam posredujemo odgovore na najbolj pogosta vprašanja. Za bolj specifična vprašanja smo dosegljivi na mail: info.inkvizitor@gmail.com / tel: 040 515 448 ali kontaktni obrazec.

Kaj lahko detektiv dela?

Detektiv lahko dela vse, kar mu je v Zakonu o detektivski dejavnosti določeno. Med drugimi za pravne osebe opravljamo kontrolo bolniške, nadzor bolniške, alkoholiziranost na delovnem mestu, konkurenčne prepovedi in klavzule, vročanje vabila na zagovor in vročanje izredne odpovedi itd. Fizičnim osebam pomaga pri pridobivanju informacij o varanju partnerja, otrocih v ločitvenem postopku, premoženjske in nepremoženjske škode, dedovanje itd. Več v zavihkih detektivske storitve in fizične osebe.

Ali lahko detektiv uporablja fotoaparat?

Da. Detektiv po svojem Zakonu lahko uporabi tehnična sredstva, tj. fotoaparat, ko je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov. Samo(!) detektiv ima upravičenja, kot so: uporaba tehničnih sredstev, zbiranje podatkov od oseb, osebna zaznava, pridobivanje podatkov iz evidenc (centralni register prebivalstva, evidenca zavarovancev, evidenca registriranih vozil itd.).

Diskretnost detektiva

Detektiv je zavezan k maksimalni diskretnosti, saj operiramo z visoko občutljivimi podatki. Vse informacije in vsa poročila so poslovna skrivnost, prav tako pa se zavezujemo poklicni molčečnosti.

Najem detektiva

Potrebno se je naročiti na termin, ki lahko poteka pri Vas ali pri nas v pisarni ali pa preko telefona – kontaktnega obrazca samo povprašate. Na terminu se konkretizira problem, kjer detektiv predstavi rešitev za problem. Na terminu se tudi dogovori glede cene in okvirno. št. terenskih ur, ki bi bile potrebne za realizacijo rešitve. Podpiše se tudi pooblastilo, ki je podlaga za začetek detektivovega dela.

Cenik detektiva

Detektivi smo prilagodljivi glede cene, namreč vse je odvisno od kompleksnosti problema oz. števila terenskih ur. Nekatere probleme se lahko reši hitro, za nekatere kompleksnejše pa je potrebno večje število terenskih ur. Navadno se s pravno osebo dogovorimo za mesečni pavšal, medtem ko se pri fizičnih osebah dogovorimo za limit, do kamor lahko detektivi prosto delamo, vseskozi se Vas pa sproti obvešča o napredku in smiselnosti nadaljevanja detektivskega dela. Za povpraševanje pokličite, pišite na mail ali izpolnite obrazec.

Po končanem detektivskem delu

Ko detektiv konča z delom, pripravi temeljito in strokovno poročilo z vsemi relevantnimi informacijami, tako za pravne kot fizične osebe. To kredibilno poročilo Vam služi za kasnejše morebitno ukrepanje, prav tako detektiv vseskozi stoji za Vami oz. za poročilom 100%.

Kontrola bolniške

Kontrola bolniške odsotnosti sodi v področje dela detektiva. Torej lahko to preverja vsak, ki ima klasifikacijo dejavnosti 80.300 – poizvedovalna dejavnost, to smo pa licencirani detektivi. Ker gre pri kontroli bolniške in nadzoru bolniške za obdelavo osebnih podatkov, je zelo pomembno, da pogodbeno zaupate kontrolo bolniške in nadzor bolniške kredibilni osebi, ki zakonsko lahko to opravlja. Detektivi smo varnostno preverjeni, imamo izobrazbo, obvezno usposabljanje, združeni smo v detektivsko zbornico RS ter plačujemo zavarovanje za opravljanje detektivske dejavnosti.

Nadzor bolniške

Samo(!) detektiv opravlja nadzor bolniške. Tako kot pri kontroli bolniške, gre tudi tukaj za obdelavo osebnih podatkov. Pri nadzoru bolniške odsotnosti delavca se velikokrat uporabi tehnično sredstvo – fotoaparat, saj gre v večini primerov za nujno zavarovanje dokazov. Uporabo tehničnih sredstev – fotoaparat z osebno zaznavo ima samo detektiv določeno s svojim Zakonom.

Konkurenčna prepoved

Detektiv se pogosteje srečuje s konkurenčno prepovedjo kot konkurenčno klavzulo. Preprosto povedano, konkurenčna prepoved velja v času delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa po prenehanju delovnega razmerja. Torej delavec v času delovnega razmerja NE SME opravljati posla, ki sodi v dejavnost delodajalca, saj s tem nagovarja potencialne kupce in mu predstavlja konkurenco. Tu je seveda izpolnjen pogoj za izredno odpoved, prav tako pa lahko delodajalec terja povrnitev škode, ki mu je nastala s tem ravnanjem delavca. Je pa seveda to na delodajalcu, kako bo urgiral. Detektiv pri konkurenčni prepovedi uporabi tudi fotoaparat, saj je to nujno potrebno za kasnejše dokazovanje. Od primera do primera pa je odvisno, kako se bodo pridobivale te informacije, namreč tudi informativne ponudbe z delavčevimi podatki(ime, priimek, podpis) ali “namišljeno” nakupovanje je ena od možnosti. Detektiv vse pridobljene informacije združi v poročilo za kasnejše morebitno dokazovanje, prav tako se fotografije shranijo dodatno na usb ključek.