Prednost

PREDNOST
  • Naša največja prednost je lokacija podjetja, saj smo prisotni na Koroškem v Slovenj Gradcu.
  • Detektiv v Slovenj Gradcu je za Vas vedno na voljo osebno, kar pomeni hitrejše reševanje problema in tudi produktivnejša interaktivnost med naročnikom in detektivom.
  • To velja tudi za celotno Koroško, osebno in hitro smo prisotni v: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Mislinja. Prav tako v Savinjski regiji: Velenje, Celje, Žalec, Šentjur, Mozirje, Ljubno ob Savinji,…
  • Prav tako boste zaradi lokacije našega podjetja minimizirali stroške kilometrine, istočasno pa bo lahko naš detektiv v Slovenj Gradcu hiter pri Vaših potrebah.
  • Znanje iz področja dveh najpomembnejših družboslovnih smeri, tj. ekonomija in pravo.

 

GLAVNE PREDNOSTI DETEKTIVA

⦁ Pooblastilo za opravljanje detektivske dejavnosti (25. člen ZDD-1)
⦁ Detektivovo delovno področje (26.člen ZDD-1)
⦁ Upravičenja (27.člen ZDD-1)
– zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov
– pridobiva podatke iz evidenc
– osebno zaznava
– uporablja tehnična sredstva
⦁ Pridobivanje podatkov iz evidenc (29.člen ZDD-1)
– evidenca registriranih vozil
– registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva
– evidenca zavarovancev
– slovenski ladijski register in register zrakoplova
⦁ Uporaba tehničnih sredstev (31.člen ZDD-1)

ZAKON O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI (ZDD-1) povezava