Otrok v ločitvenem postopku

Če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Če se starši ne sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, o tem odloči sodišče. Detektiv lahko v tem primeru zbira informacije o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnimi za zavarovanje ali dokazovanje pravic strank pred sodišči in drugimi organi, ki v postopkih odločajo o teh pravicah. Detektiv bo tako zbral potrebne dokaze, kako se otrok počuti in obnaša pri toženi strani in skupaj z odvetnikom poskrbel, da se varstvo in vzgoja otroka v ločitvenem procesu dodeli pravemu staršu oz. osebi.

V l.2018 (zadnji aktualen podatek) je bilo pri 49,5% razvezanih zakonskih zvezah skupaj 1.871 vzdrževanih mladoletnih otrok (SURS 2018). Večina teh otrok (69,4%) je bila ob razvezi dodeljena materam, očetom je bilo dodeljenih 6,1%, obema staršema pa 21,2%.