O nas

Smo detektivska agencija INKVIZITOR s sedežem podjetja v Slovenj Gradcu in poslovno enoto v Celju.

Detektiv je po izobrazbi magister ekonomskih in poslovnih ved s specializacijo v management marketingu. Ima večletne izkušnje na področju zavarovalništva z licenco št. 40110-3/2016-1. Opravljen ima tudi tečaj za rokovanje z alkoskopom Drager 6820 in pa napravo Drager 6820 za merjenje alkoholiziranosti. Naša magistrica prava je sodelovala pri večih projektih, med drugim pri Amicus Curiae v okviru Upravnega sodišča RS v Mariboru ter pri projektu Mura, obenem pa je pridobila tudi certifikat Davida S. Currya na temo American Business Law in certifikat pravne francoščine. Prav tako se je kalila v znani odvetniški družbi na Koroškem.

KJE SMO?

  • detektiv v Celju na Bežigrajski c. 9

  • detektiv na Koroškem, Ozare 19 Slovenj Gradec.

Detektiv na Koroškem skrbi za hitro in strokovno urgiranje v koroški regiji, detektiv v Celju pa za hitro in strokovno urgiranje v savinjski regiji.

KAJ DELAMO?

Rešujemo problem, za katerega imamo detektivi po svojem zakonu upravičenja ter področje dela. Naš naročnik ima čez celoten proces vseskozi podporo ekipe, kateremu smo na voljo 24/7. Ob temeljitem pogovoru in pripravi celotne dokumentacije, za Vas opravimo delo, ki ga vi zaradi upravičenj, časa in zakonske podlage ne morete opraviti. S tem si zmanjšate skrbi in kar je najpomembnejše, prihranite čas.

NAŠE POSLANSTVO

Najpomembnejše za Vas je naše poslanstvo. To pomeni zanesljivo, strokovno in diskretno reševanje problema, pri tem pa čimbolj olajšati Vaše skrbi in prihraniti čas, ki je nenadomestljiv.

DETEKTIV KOROŠKA in DETEKTIV CELJE

  • Naša največja prednost je lokacija podjetja, saj je osebno prisoten detektiv na Koroškem in detektiv v Celju.

  • Detektiv v Slovenj Gradcu je za Vas vedno na voljo osebno, kar pomeni hitro reševanje problema in tudi produktivnejša interaktivnost med naročnikom in detektivom.

  • Detektiv v Celju je prav tako osebno prisoten na Bežigrajski c.9 Celje.

  • Detektiv na Koroškem je prisoten tudi v: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Mislinja.

  • Prav tako detektiv v Celju: Velenje, Celje, Žalec, Šentjur, Mozirje, Ljubno ob Savinji,…

  • Prav tako boste zaradi lokacije našega podjetja minimizirali stroške kilometrine, istočasno pa bo lahko naš detektiv v Slovenj Gradcu in detektiv v Celju hiter pri Vaših potrebah.

  • Znanje iz področja dveh najpomembnejših družboslovnih smeri, tj. ekonomija in pravo.