Ne/zvestoba partnerja

Detektiv za Vas ugotavlja dejstva, če Vas partner vara ter na tak način potrdi ali ovrže Vaš sum.

Imate občutek, da v vašem partnerskem odnosu nekaj ni v redu? Imate občutek, da partner nekaj prikriva? Če imate, je pomoč detektiva pri zvestobi partnerja prava izbira.

Navadno se ne konča samo pri nezvestobi oz. varanju, ampak pride do ločitve in s tem delitvijo premoženja ter skrbništvom nad otrokom. Informacije, katere pridobi detektiv, so lahko kasneje ključnega pomena v morebitnem ločitvenem postopku ali postopku prenehanja zunajzakonske skupnosti, predvsem pri delitvi premoženja. Že v času nezvestobe oz. varanja lahko partner, ki vara, postopno odtujuje premoženje.

Naloga detektiva je tudi najti in evidentirati skrito premoženje partnerja, da se lahko kasneje pravično razdeli. Pri tem bo detektiv uporabil različne vpoglede v evidence, zbiral informacije in tudi fotografiral. To bo združeno v kredibilno poročilo, ki bo lahko podlaga za kasnejše ukrepanje.