Kršitve

Delavec se mora držati pogodbenih in drugih obveznosti, saj je to lahko v nasprotnem primeru razlog za izredno odpoved. Za kršitev pogodbenih obveznosti detektiv pridobiva informacije o dokaznem gradivu in dejstvih z osebno zaznavo, pridobivanjem informacij od oseb in uporabo fotoaparata, ki so temelj za kasnejše postopanje delodajalca tudi v obliki izredne odpovedi:

  • če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,

  • če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.