Kontrola bolniške

Kontrola bolniške odsotnosti z detektivom je edina pravno – formalna preventivna metoda za zmanjševanje absentizma.

S kontrolo bolniške:

  • zmanjšate absentizem,

  • izboljšate reorganizacijo.

Gre predvsem za preventivno metodo, in sicer v obliki obiska na domu delavca, kjer se opravi razgovor z delavcem in izpolni prilagojen obrazec za kontrolo bolniške. Namen kontrole bolniške odsotnosti je zmanjševanje bolniških dni pri delavcih, ki to izkoriščajo. Ta absentizem za sabo potegne tudi reorganizacijo dela, saj je potrebno za vsakega delavca najti alternativo za čas, ki manjka. Prav tako dajejo delavci, ki izkoriščajo bolniške dneve, negativen signal ostalim  v kolektivu, ki si začnejo ta problem interpretirati kot nekaj samoumevnega, normalnega. Torej to ni laična kontrola in detektiv ni laični kontrolor. Že sama detektivska značka je pri delavcu drugače akceptirana in jo delavec tudi resneje vzame, kot pa “laičnega kontrolorja”. Po vsaki kontroli bolniške se sestavi za naročnika tudi kredibilno poročilo z relevantnimi informacijami, ki je podlaga za nadaljnje postopke naročnika.

Potrebna je velika pazljivost, koga se pooblasti za kontrolo bolniške, saj gre pri kontroli bolniške za obdelavo osebnih podatkov. Samo detektivi imamo s svojim Zakonom pravno podlago za kontrolo bolniške z uporabo fotoaparata, pridobivanjem informacij, osebno zaznavo in vpogledom v evidence. Torej, pooblaščeni licencirani detektiv s pravno – formalno podlago to opravi strokovno in kvalitetno.

Iz statističnih podatkov izhaja, da je že od l.2014 bolniška odsotnost v porastu in s tem lahko predpostavljamo, da bo čedalje več zlorab bolniške. Največji delež bolniške odsotnosti na zaposlenega je na Koroškem, in sicer s skoraj 24. dnevi na leto močno odstopa od povprečja RS (NIJZ 2018).