Konkurenčna prepoved

Konkurenčna prepoved ni konkurenčna klavzula. Najlažje je to dvoje razumeti kot časovni okvir, in sicer konkurenčna prepoved traja v času delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa velja v času po prekinitvi delovnega razmerja (ob drugih pogojih).

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Detektiv pri konkurenčni prepovedi operativno osebno zaznava subjekta na terenu in ga fotografira, če je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov. Vso dokazno gradivo pa nato zapiše v kredibilno poročilo, ki je podlaga za urgiranje delodajalca v smeri izredne odpovedi ali drugih disciplinskih sankcij.