Konkurenčna klavzula

Detektiv pridobiva informacije o spoštovanju konkurenčne klavzule. Delavec in delodajalec se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se dogovori pisno najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, v času trajanja delovnega razmerja pa mora delodajalec delavcu plačevati mesečno vsaj tretjino povprečne mesečne plače.

Delodajalec ima v primeru, da delavec krši svojo obveznost spoštovanja konkurenčne klavzule in opravlja konkurenčno dejavnost, pravico zahtevati izpolnitev pogodbenih obveznosti ali pravico do odstopa od konkurenčne klavzule, pri tem pa lahko zahteva vrnitev že izplačanega nadomestila ter povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi delavčeve konkurenčne dejavnosti.

Tako kot pri konkurenčni prepovedi, detektiv opravlja podobno operativno delo tudi pri konkurenčni prepovedi. Z uporabo svojih upravičenj, predvsem osebno zaznavo in fotoaparatom, pridobite dokazno gradivo za kasnejše morebitno urgiranje.